Dbáme na bezpečnost našich výrobků. Naše dřevěné hračky odpovídají bezpečnostním normám v České republice a v Evropské Unii. Jsou certifikované ve Zkušebním ústavu lehkého průmyslu v Českých Budějovicích nebo v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně.

Certifikáty k nahlédnutí: